Vragen

      

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

Loopt er nou nooit een hond weg bij Hondenuitlaatservice Anubis?

Bijna nooit. Honden die voor het eerst meegaan lopen aan de lange
lijn. Zo kunnen we elkaar even leren kennen en pas wanneer ik vind
dat de hond voldoende gewend is, zich op zijn gemak voelt en ik
respons krijg op bepaalde commando's, laat ik hem/haar los.

Ik let o.a. goed op lichaamstaal van de hond voordat ik beslis om
hem vrij te laten. Invloeden van buitenaf zoals loopse teven of schrikreacties vanwege knallen, onweer enz. kunnen er voor zorgen
dat ik een hond tijdelijk kwijtraak, maar dat zijn gelukkig zeer
incidentele gebeurtenissen. Honden voelen zich heerlijk in een
roedel en zullen niet zo gauw de roedel willen verlaten.

Vechten de honden nooit bij Hondenuitlaatservice Anubis?

Alle honden kunnen bijten en doen dat ook als daar vanuit hun
oogpunt bekeken reden voor is. Een reden kan zijn: jaloezie,
dominantie of angst. Honden die erg agressief zijn of ander
intolerabel gedrag vertonen kunnen helaas niet mee.

Vaak duurt het heel even om te bepalen wie er hoger in rang is in
de roedel en zal hierna de rust weder keren. Wanneer ik het niet
vertrouw dat de honden het op een eerlijke manier met elkaar
oplossen zal ik de hond aanlijnen en onder appèl zetten.